МИНИСТАРСТВО

За бригу о породици
и демографију

Почетна » Остали документи

Остали документи

План заштите деце у уличној ситуацији од насиља, занемаривања и искоришћавања у Републици Србiji

Општи протокол за заштиту деце од насilja

Закључак Владе о усвајању Општег протоkola

Средњорочни план Министарства за бригу о породицу и демографију за период 2021-2023

Информатор о раду МИNBPD

Извештај 2021 – 2022

Одлука Програм активности Дечија недеља 2022.

Информатор о раду – фебруар 2023. гоdine

Закључак Владе о коришћењу дотације у области демографије за пројekte

Уредба о потврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2023. гоdinu

Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2023. гоdinu

Информатор о раду – март 2023.

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности у МБПД за 2023. гоdinu

Информатор о раду – април 2023. гоdine