МИНИСТАРСТВО

За бригу о породици
и демографију

Почетна » Јавни конкурси

Јавни конкурси

Текст јавног конкурсa

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место за подршку материјално-финансијским и рацуноводственим пословима, звање млађи саветниk

Списак кандидата ме?у којима се спроводи изборни поступак за радно место за послове працења и анализе унутрасњих миграција, звање саветниk

 

ТЕКСТ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА 30.12.21.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место за координацију послова међународне сарадње и европских интеграција, звање самостални саветниk

„Ранг листу кандидата за попуњавање радног места за послове праћења и анализе унутрашњих миграција у Сектору за демографију, унутрашње миграције и сарадњу са локалном самоуправом, у звању саветник у Министарству за бригу о породици и демографију, 1 извршилац,“, 13.04.2022. године.

 

02 а. Позив за подношење предлога програма активности за време трајања Дечије недеље у 2022 години – 12.09.2022

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА НА СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОЈЕКТЕ ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ГРАЂАНА, ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ И ДЕЦИ У 2023. ГОДИНI

 

Јавни конкурс за програм подршке породици и деци -31.03.2023.

Формулар – табеларни буџеt

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА – ПОРОДИЦА И ДЕЦА 31. март 2023.

Наративни приказ буџетa

Образац-изјаве-1-партнерство породица и децa

Образац предлога програмa

Образац изјаве 2 породица и децa

Извештај о реализацији пројектa

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА НА СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОЈЕКТЕ ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ГРАЂАНА, КООРДИНАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊА ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ ДЕМОГРАФИЈЕ У 2023. ГОДИНI

 

Формулар – табеларни буџеt

Јавни конкурс за програм координације и спровођења политике у области демографије – 2

Образац изјаве 2 демографијa

Образац предлога програма за пројекте породично правне заштите грађана – демографијa

Образац-изјаве-1 координација и спровођење политике у области демографијe

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА – демографијa

Извештај о реализацији пројектa

НАРАТИВНИ ПРИКАЗ БУЏЕТА ПРОЈЕКТA

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА НА СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОЈЕКТЕ ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ГРАЂАНА, КООРДИНАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У 2023. ГОДИНI

 

Формулар – табеларни буџеt

Извештај о реализацији пројектa

Јавни конкурс за програм координације и спровођења популационе политикe

Наративни приказ буџетa

Образац изјаве 2.

Образац предлога програма за пројекте породично правне заштите грађана, координације и спровођења популационе политикe

Образац-изјаве-1 координација и спровођење политике у области демографијe

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСA

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА НА СТАЛНО ОТВОРЕНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРОЈЕКТЕ ПОРОДИЧНО ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ГРАЂАНА, ПОДРШКЕ УДРУЖЕЊИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ У 2023. ГОДИНI

 

Формулар – табеларни буџеt

Извештај о реализацији пројектa

Јавни конкурс за програм подршке удружењима у области заштите породице и деце у 2023.

Наративни приказ буџета пројектa

Образац изјаве 2

Образац предлога програма за пројекте породично правне заштите грађана подршке удружењима у области заштите породице и децe

Образац-изјаве-1

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСA