МИНИСТАРСТВО

За бригу о породици
и демографију

Почетна » Јавни конкурси

Јавни конкурси

Текст јавног конкурса

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место за подршку материјално-финансијским и рацуноводственим пословима, звање млађи саветниk

Списак кандидата ме?у којима се спроводи изборни поступак за радно место за послове працења и анализе унутрасњих миграција, звање саветниk

 

ТЕКСТ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА 30.12.21.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за радно место за координацију послова међународне сарадње и европских интеграција, звање самостални саветниk

 

„Ранг листу кандидата за попуњавање радног места за послове праћења и анализе унутрашњих миграција у Сектору за демографију, унутрашње миграције и сарадњу са локалном самоуправом, у звању саветник у Министарству за бригу о породици и демографију, 1 извршилац,“, 13.04.2022. године.

 

02 а. Позив за подношење предлога програма активности за време трајања Дечије недеље у 2022 години – 12.09.2022