Државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију, Милка Миловановић-Минић, учествујући у Тематском друштвеном дијалогу о систему социјалне заштите у Републици Србији, истакла је да је у директном контакту на терену са тимовима локалних власти, неопходно сагледати специфичности за сваку средину, град и општину, као и њихове ресурсе и могућности за поправљање и унапређење демографских прилика кроз подршку породицама да квалитетније функционишу.

 

Подсетивши  да је социјална заштита  организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица, истакла је да је посебан циљ спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености.

 

Тематски друштвени дијалог о систему социјалне заштите у Републици Србији, 10. јуна, организовало је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Поред представника ресорних министарстава, у дијалогу су учествовали и представници Повереника за заштиту равноправности, Црвеног крста Србије и Популационог фонда Уједињених нација.

 

-Дијалог је увек прилика да се представи рад, препознају добре идеје и иницијативе и да се разговара о проблемима и могућим решењима како би се дошло до најбољих резултата, интерсекторским ангажовањем, уз пуно поштовање и уважавање појединачних напора и посвећености сваког од актера у процесу – нагласила је на почетку свог обраћања Милка Миловановић-Минић.

 

У оквиру своје надлежности, а да би се сагледале демографске прилике у нашој држави, Министарство за бригу о породици и демографију је направило план обилизака локалних самоуправа широм Србије. Ово је према речима државне секретарке, једини начин да се уоче проблеми и примери добре праксе и направи детаљан пресек, који ће, обједињен  у свеобухватни документ, бити представљен Влади Републике Србије као предлог за побољшање лоше демографске слике.

 

-Очекујемо да наши предлози кроз представљени документ добију неопходну и координисану националну имплементацију и допринесу поправљању демографских прилика, а тиме социјалних прилика у области социјалне заштите – додала је државна секретарка.

 

Министарство за бригу о породици и демографији, истакла је Милка Миловановић-Минић, предлагач је измена и допуна Закона о финансијској подршци породици који је заснован  на праву и дужности родитеља да подижу и васпитавају децу, праву детета на услове живота који му омогућавају правилан развој и обавези државе да подржи добробит породице, детета и будућих генерација.

 

Одредбе овог Закона представљају део укупне друштвене бриге о деци и доприносе побољшању услова за задовољавање основних потреба деце, дају посебан подстицај за рађање деце и пружају подршку материјално угроженим породицама, породицама са децом са сметњама у развоју и децом са инвалидитетом, као и деци без родитељског старања.

 

Законом је предвиђена и посебна подршка деци без родитељског старања, деци са сметњама у развоју и деци са инвалидитетом и деци корисника новчане социјалне помоћи кроз права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи.

 

У процедури су измене и допуне Породичног закона, подсетила је државна секретарка. Закон о изменама и допунама има за циљ да унапреди остваривање права детета и људских права, измени и унапреди неке породичноправне односе и тиме унапреди функционисање институција које имају надлежности у области заштите права детета и породичноправних односа. Појединим изменама и допунама, додала је, Република Србија ће испунити део својих међународних обавеза које се односе на пуну примену ратификованих конвенција: Конвенције о правима детета и Ковенције о заштити особа са инвалидитетом.