Državna sekretarka Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović Minić, održala je 24. novembra, u Palati Srbija u Beogradu, prvi sastanak Radne grupe za izmenu Opšteg protokola o zaštiti dece od nasilja.

Donošenje ovog akta, prema rečima državne sekretarke, deo je Nacionalnog akcionog plana za realizaciju Poglavlja 23 u procesu priključivanja Evropskoj uniji koji je Srbija usvojila u aprilu 2016. godine.

-U Predlog opšteg protokola, unose se novi oblici nasilja sadržani u Strategiji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja kao što su digitalno nasilje, dečji brakovi, vršnjačko, insitucionalno i rodno zasnovano nasilje, kao i zloupotreba dečijeg rada – rekla je Milovanović Minić.

Ona je naglasila i da će Radna grupa koju čine predstavnici relevantnih ministarstava, civilnog sektora i roditelja, razmotriti i odredbe koje će u ovoj oblasti doprineti podsticanju intersektorske saradnje na lokalnom nivou, kao i ulogu centra za socijalni rad u tom procesu.

Rešenje o formiranju Radne grupe doneo je ministar nadležan za brigu o porodici i demografiju.

Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja donet je 25. avgusta 2005. godine i prema rečima Milovanović Minić, odnosi se na svu decu čija je dobrobit ugrožena, bilo da su u porodici ili van porodice.

 

-Protokol je obavezan za sve pružaoce usluga, uključujući i nevladine organizacije, kao i one koji određuju politike zaštite dece – naglasila  je državna sekretarka.

 

Milovanović Minić je podsetila da je ova oblast deo zakonodavne legislative u više zakona i da je 1. juna 2017. počela primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji takođe ima značajne implikacije na uspostavljanje intersektorske saradnje na zaštiti dece od nasilja na lokalnom nivou.

 

Iz Opšteg protokola, rekla je državna sekretarka, proističu i posebni protokoli kojima su definisani postupci u procesu zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja iz relevantnih sektora poput sistema socijalne zaštite, obrazovno-vaspitnih ustanova, policije, ustanova zdravstvene zaštite, kao i u okviru pravosudnog sistema.

 

-Važan zadatak Radne grupe biće i rad na utvrđivanju mehanizma izveštavanja o primeni protokola i intersektorskoj komunikaciji kako bi se dodatno unapredila zaštita dece od nasilja – naglasila je Milovanović Minić.