Predsednik Saveta za prava deteta, ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović, održao je danas, 21. jula,  u „Palati Srbija“ u Beogradu, prvu Konstitutivnu sednicu ovog saveta u novom sazivu.

 

 

Ministar je podsetio da je ovo savetodavno telo  Vlade Republike Srbije kojim koordinira Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, prvi put formirano 2002. godine kao najvažniji nacionalni mehanizam za ostvarivanje prava deteta i da rad ovog saveta podržava i Komitet za prava deteta UN.

 

 

Novi saziv Saveta za prava deteta ima mandat do 31. marta 2022. godine. Pored predsednika, čine ga  seketar (Vukota Vlahović) kao i član saveta ispred Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović  Minić, a u njegovom sastavu su još 24 člana iz različitih ministarstava, institucija i nevladinih organizacija.

 

 

Prema rečima Dmitrovića, Savet inicira mere za usklađivanje politika Vlade koje se odnose na decu i mlade u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, socijalnih pitanja, daje preporuke u oblasti brige o deci i predlaže politike ostvarivanja prava dece u skladu sa Konvencijom UN o pravima deteta.

 

 

– Savet podnosi inicijative, predloge i analize Vladi Republike Srbije, koje se odnose na primenu prava deteta u Republici Srbiji – rekao je ministar.

 

 

On je dodao da Savet prati primenu propisa koji se odnose na ostvarivanje prava deteta, daje inicijative za njihove izmene, prati primenu Strategije  za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, kao i da koordinira sprovođenje nacionalnih odredaba za sprečavanje zloupotrebe dečjeg rada.

 

 

U toku Konstitutivne sednice članovima saveta obratile su se državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović Minić, profesorka Slavica Đukić Dejanović, specijalna savetnica premijerke Srbije za sprovođenje Agende 2030. kao i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i direktorka UNICEF za Srbiju Dejana Kostadinov.

 

 

Milka Milovanović Minić je istakla da je Ministarstvo bilo predlagač Zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, kao i Zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona na čemu od 12. jula radi Posebna radna grupa. Ona je istakla dobru saradnju sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu, kao i saradnju sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji, s kojom Ministarstvo radi na unapređenju usluga podrške porodicama s decom i podrške roditeljstvu u najranijem uzrastu deteta. Osvrnula se i na značaj instrukcija koje je ministarstvo u saradnji sa Republičkim Zavodom za socijalnu zaštitu izradilo u cilju unapređenja stručnog rada u Centrima za socijalni rad u Srbiji.

 

 

Profesorka Slavica Đukić Dejanović, predsednica Saveta za prava deteta u prethodnom sazivu, posebno se osvrnula na značaj eliminacije najgorih oblika  dečjeg rada, kao i na rezultat koji je Republika Srbija ostvarila u ovoj oblasti. Ona je rekla da je u godišnjem izveštaju o najgorim oblicima dečjeg rada za 2018. godinu, koji je objavilo Ministarstvo za rad SAD, a kojim je obuhvaćena 131 zemlja, Srbija jedna od 12 zemalja koja je dobila ocenu „značajan napredak“.

 

 

Ipak, i pored ovog priznanja ona je naglasila da je neophodan dalji rad na uslugama podrške porodicama, pre svega preventivnih usluga, kako bi se uticalo na okončanje dečjeg rada u svim njegovim oblicima.

 

 

Direktorka UNICEF Dejana Kostadinov, predstavila je deo aktivnosti ove organizacije u Srbiji koji se, između ostalog, odnosio na značaj kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja od ranog detinjstva do adolescencije, razvijanje kompetencija učenika i nastavnika, kao i primenu inovativnih rešenja i digitalnih inovacija. Naglasila je značaj zajedničkih aktivnosti svih aktera zajednice u procesu vakcinacije dece.

 

 

Poverenica za zaštitu ravnopravanosti Brankica Janković, rekla je da je Kancelarija poverenika radi na Posebnom izveštaju o diskriminaciji dece i najavila da, prema dogovoru sa predsednikom Narodne skupštine i  Odbora za prava deteta, ovaj Izveštaj treba da bude predstavljen u Parlamentu uoči  Svetskog  dana deteta. Poverenica je istakla  da će institucija na čijem je čelu pružiti svaki vid pomoći Savetu, posebno naglasivši da su preveli jedan od najznačajnijih, Opšti komentar br. 25,  Komiteta UN o pravima deteta koji se odnosi na digitalno okruženje.

 

 

Na digitalno okruženje kao potencijalni vid nasilja među mladima osvrnuo se i ministar Dmitrović sugerišući Savetu da se posebno pozabavi tim problemom, kao i zdravstvenim problemom kom se izlažu mladi ljudi odbijajući vakcinaciju, najviše pod uticajem antivakserskih lobija koji svoje stavove prenose putem  društvenih mreža.

 

Beograd, 21. jul.2021