Viši savetnik u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Vukota Vlahović, izjavio je danas da je postupanje socijalnih radnica iz Blaca prilikom pokušaja izmeštanja dece porodice Dačević, iz jedne u drugu srodničku porodicu, bilo nezakonito, ali da postoji osnov da deca budu izmeštena iz porodice u kojoj se sada nalaze.

 

Vlahović je gostujući u jutarnjem Dnevniku Radio televizije Srbije (RTS),  izjavio da je posle neuspelog pokušaja premeštanja dece Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predložilo suspenziju radnica i smenu direktorke Centra za socijalni rad u Blacu. Međutim, o smeštaju i brizi nad decom, odlučivaće i dalje nadležni Centar za socijalni rad u Blacu, s tim što to neće biti isti ljudi koji su učestvovali u prethodnom neuspešnom postupku.

 

-Zakon o opštem upravnom postupku ne dozvoljava delegaciju nadležnosti, odnosno, da nadležnost u zaštiti dece bez roditeljskog staranja preuzme neki drugi centar za socijalni rad- objasnio je Vlahović.

 

On je izjavio i da rad Centra za socijalni rad nadziru Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo za brigu u porodici i demografiju.

 

-Kada je u pitanju porodično-pravna zaštita, nadležnost je Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, nadzor nad stručnim radom,  upravno-pravnim akatima i pružanje drugih oblika podrške porodici i deci- istakao je Vlahović. -Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je u ovaj postupak uključeno od početka marta i zaključilo je da je Centar za socijalni rad postupao u skladu sa zakonom i standardima stručnog rada, kada je u pitanju ocena da je neophodno izmestiti decu iz aktuelne porodice.

 

Na pitanje novinara o emotivnim reakcijama na snimak iz Blaca koji se pojavio na društvenim mrežama i u medijima, Vlahović je odgovorio da je svako reagovao na svoj način. Većina ljudi, kako je rekao, ne odobrava način na koji je realizovano izvršenje. To, dodao je, nije bilo postupanje u skladu sa zakonom i standardima stručnog rada, i naravno, izaziva negativne emocije.

 

-Zakon mi zabranjuje da iznosim lične podatke, ali mogu da kažem da je Centar za socijalni rad vodio računa da se deca iz porodice u kojoj se nalaze i gde su im ugrožena prava i nezadovoljene potrebe, izmeste u drugo, sigurno porodično okruženje, i to bliskog člana porodice, njihove babe po majci-rekao je Vlahović.

 

Takođe, kako je naglasio, Ministarstvo tu nema nikakve dileme, ali on ne može da govori o konkretnim razlozima.

-Ne mogu da vam kažem konkretne razloge, jer su to podaci lične prirode. Nismo zadovoljni načinom na koji je realizovano izvršenje, a razlog za to su osim nedozvoljenog ponašanja socijalnih radnika i neki faktori objektivne prirode, prvenstveno neovlašćeno snimanje dece i samog postupka izvršenja-istakao je Vlahović.

 

Centar za socijalni rad, prema njegovim rečima, dužan je da u svakom postupku obezbedi i participaciju deteta. Mera starateljske zaštite Centra kod izmeštanja dece iz porodice, traje privremeno. Centar je dužan da podnese tužbu za lišavanje roditeljskog prava, a sud je dužan da u hitnom postupku donese konačnu odluku.

 

-U određenim situacijama koje su neodložne, kada su ugroženi život, zdravlje i razvoj dece, Centar za socijalni rad može da preduzima mere i da izmešta decu iz porodice, ali konačnu odluku kada je u pitanju oduzimanje dece,  donosi isključivo sud-objasnio je Vlahović. -Dete koje je starije od 10 godina može izraziti mišljenje o odlukama koje Centar donosi, a Centar je dužan da mu pruži sve informacije i omogući mu da se u postupku izjasni- istakao je Vlahović.

 

Srbija, dodao je, ima dobru zakonsku regulativu, koja će biti unapređena, ali postoji dosta problema u praktičnom radu centara za socijalni rad, kao što su nedovoljan broj zaposlenih, određena starosna struktura zaposlenih i druge okolnosti koje utiču na to da stručnjaci nekada postupe kako ne treba.

Izvor: RTS