Skupština  Republike Srbije usvojila je danas, 30. juna, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, čiji predlagač je Ministarstvo za brigu o prodici i demografiju. Prema novim odredbama, između ostalog, naknada za porodiljsko odsustvo ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja tog odsustva.

 

Poslanici su usvojili i prelog da ovaj zakon, zbog posebnog društvenog interesa, na snagu stupi danom objavljivanja u Službenom glasniku, a ne osam dana po njegovom objavljivanju kako je to  uobičajeno.

 

Ministar za brigu o porodici i demografiju Radomir Ratko Dmitrović je pre usvajanja Zakona rekao da su u pitanju značajna finansijska izdvajanja, koja bi bila i veća kada bi odlučivala samo naša volja i želja ali da tu postoji faktor ograničenih budžetskih mogućnosti na koji se ne može uticati. On je izrazio nadu da će u vremenu pred nama ta izdvajanja biti uvećana i ponovio da je za povećanje stope nataliteta finansijska podrška bitna, ali ne i presudna. Potvdu za to, rekao je, vidimo u mnogo bogatijim zemljama Evrope, gde je stopa rodnosti neznatno veća u odnosu na tu stopu u Srbiji.

 

-Reč je o vrlo složenom problemu na koji utiče više elemenata od kojih su neki u sferi našeg odnosa prema apsolutnim prioritetima u životu. Nekada su to bila deca, kao najveće bogatstvo i smisao života, ali odavno nije tako. Sticanje materijalnih vrednosti u savremenom svetu visoko je iznad bioloških vrednosti, iznad dece i čoveka uopšte. Da je tako govori podatak da u Srbiji ( i celoj Evropi) najviše dece imaju porodice sa vrlo skromnim primanjima, dok izuzetno imućne, bogate i ekstremno bogate porodice imaju po jedno, eventualno dvoje dece. Moramo sagledati razloge zašto je tako i videti šta možemo da uradimo kako bi  deca opet bila najveće bogatstvo koje možemo da imamo – kazao je ministar Dmitrović.

 

Zakon će olakšati postupak ostvarivnja prava na materijalnu podršku porodici, broj korisnika biće proširen, a mnoge žene će po prvi put ostvariti naknade po osnovu rođenja deteta.

 

Svaka zaposlena žena za vreme porodiljskog odsustva, koje traje 28  dana pre njegovog otpočinjanja, a izuzetno po nalazu lekara 45 dana pre termina za porođaj do tri meseca života deteta, ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odustva, koja ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja odsustva. Uslov je da ima makar jednu evidentiranu osnovicu na koje su plaćeni doprinosi na zaradu. Za ostvarivanje ovog prava, bilo je potrebno najmanje šest osnovica na koje su uplaćeni doprinosi na zarade.

 

Izmena se odnosi i na zaposlene majke koje imaju bolesno dete, za koje je nadležna komisija odobrila korišćenje odsustva sa rada radi posebne nege deteta. One će moći da koriste naknadu zarade uz dodatak koji im pripada i po osnovu prava za pomoć i negu drugog lica za dete. Pravo na posebnu negu deteta može da traje do pete godine života deteta.

 

Novim odredbama u povoljnijem položaju su i žene poljoprivredne osiguranice. Žena koja je poljoprivredni osiguranik može da ostvari pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta, pri čemu će se za obračun naknade uzimati osnovice na koje su plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje u 18 meseci koji prethode rođenju deteta. Ova odredba imaće retroaktivno dejstvo od 8. maja 2021. godine, imajući u vidu objavljenu odluku Ustavnog suda  7. maja 2021. godine.