Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, u čijoj je nadležnosti porodično-pravna zaštita u drugostepenom postupku i kontrola sprovođenja stručnih procedura u centrima socijalnog rada, u saradnji sa drugim akterima u procesu porodično-pravne zaštite, radiće na unapređenju stručnog rada zaposlenih – izjavila je državna sekretarka Milka Milovanović Minić na sastanku s članovima Upravnog odbora Asocijacije centara za socijalni rad Republike Srbije.

 

Sastanaku održanom u utorak, 11. maja, u ime Upravnog odbora ove Asocijacije prisustvovali su predsednica Upravnog odbora Rada Divac i  član UO Zoran Albijanić.

-Ministarstvo će posebnu pažnju posvetiti reviziji i unapređenju stručno-metodoloških procedura i uputstava,  različitih pravilnika  kao i izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i Porodičnog zakona – izjavila je državna sekretarka.

 

Ona je istakla da je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju strateško ministarstvo koje kroz posete opštinama i gradovima  sagledava situaciju po pitanju demografskih prilika, i  ujedno, na terenu se upoznaje sa stanjem i izazovima u radu centara za socijalni rad.

 

Ministarstvo je, kako je istakla, podržalo projekat digitalizacije sistema socijalne zaštite koji sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu.

-U saradnji sa kolegama daćemo doprinos da se implementiraju nova rešenja i sam program, kako bi se olakšao i pojednostavio postupak ostvarivanja prava iz socijalne zaštite svim građanima – rekla je Milka Milovanović Minić. Ona je dodala da će u situaciji nedovonjnog broja zaposlenih, program olakšati rad zaposlenima kroz unificiran pristup u celom sistemu, što će podići kvalitet usluga prema građanima.

 

Rada Divac se zahvalila ministarstvu na prepoznavanju značaja Asocijacije centara za socijalni rad Srbije, najavivši stručni skup koji bi, ukoliko to budu dozvolili epidemiološki uslovi, bio održan u junu, uz učešće i predstavnika Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.