Državna seretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović-Minić i gradonačelnik Predrag Terzić, razgovarali su danas 20. maja, u Kraljevu, o merama za zaustavljanje negativnog deomografskog trenda u Srbiji.

 

Zaključak je da uspešne pronatalitetne politike nema bez zajedničkog rada resornih ministarstava, lokalnih samouprava, zakonodavne vlasti, ali i medija, koji bi trebalo da stalnom kampanjom obeshrabruju poslodavce da vrše prikrivenu diskriminaciju prema mladim ženama koje žele da rađaju i majkama male dece. Potrebno je stalno afirmisati zakonska rešenja  koja idu u prilog usklađivanju rada i roditeljstva, kao i mere koje sprovode lokalne samouprave u ovom cilju – naglasila je Milka Milovanović-Minić.

 

Državna sekretarka je danas posetila poljoprivredno gazdinstvo „Mlekare Janić“, koja je pravi primer dobre porodične biznis ideje koja se razvija uz punu podršku lokalne samouprave. Vlasnica firme je Ljupka Janić, diplomirani ekonomista i majka troje dece, koja sa suprugom vodi porodičnu firmu za proizvodnju sira i kajmaka u selu Žiča. Ova mlekara zapošljava i dve radnice, takođe majke s troje dece. Prema rečima Ljupke Janić, dečji dodatak za svako dete je dobrodošao, ali finansijski momenat, kada je u pitanju njena odluka da rodi troje dece, nije bio presudan.

 

Milka Milovanović-Minić je istakla da će ovo ministarstvo, sve primere dobre prakse lokalnih samouprava ugraditi u sveobuhavatni dokument koji će biti predočen Vladi Srbije. Jedan od primera su fabrike koje vode računa o prodicama s decom, poput „Tai grupe“, o kojoj je govorio gradonačelnik Terzić.

 

Istakla je i da ministarstvo aktivno radi na izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodicama u nameri da se poboljša položaj porodice. Poseban benefit ovih izmena osetiće majke dece s invaliditetom, jer se u zakonu briše odredba kojom se majke uslovljavaju da biraju između svoje zarade i tuđe nege i pomoći koju njihovo dete ima po osnovu invaliditeta. Izmenom ove odredbe ove majke moći će da koriste oba prava istovtremeno. Takođe biće pooštrene kaznene mere- kazne za instituciju, rukovodioca i izvršioca koji usled pogrešne primene propisa učine štetu porodiljama i porodicama, istakla je državna sekretarka.

 

-Izmene i dopune Porodičnog zakona predviđaju potpunu zabranu fizičkog kažnjavanja dece odnosno ukidanje nasilnog vaspitanja – rekla je Milka Milovanović-Minić, dodajući da to, umesto prve pomisli o slanju roditelja u zatvor zbog nepoštovanja ove odredbe, pre svega podrzumeva  aktivan rad sa roditeljima na polju promene vaspitnih stilova u vaspitanju dece. Ministarstvo će u narednom periodu, dodala je, aktivno doprineti punoj implementaciji Programa „Podsticajno roditeljstvo“ koji sprovodi UNICEF uz podršku LEGO Fondacije i Vlade Republike Srbije. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju će koordinirati radom nacionalnog Upravnog odbora projekta u čijem sastavu su predstavnici resornih ministarstava i Stalne konferencije gradova i opština.

 

Gradonačelnik Terzić je izneo niz primera podrške porodicama s decom, koje je ovaj grad počeo da sprovodi u sklopu mera Vlade Srbije usvojenih 2018. godine.

 

-Posle današnjeg razgovora, stekao sam utisak da ovo ministarstvo teži da donese mere pronatatlitetne politike koje neće biti ograničene  mandatom jedne vlade, jednog ministarstva, ili lokalne samouprave, već  će se zalagati za kvalitetne mere koje će u punom primenom doneti rezultate  u periodu od 20 i 30 godina, i koje će doprineti da se u Srbiji rađa što više dece – rekao je Predrag Terzić.

 

U Kraljevu je gašenjem „Magnohroma“, „Fabrike vagona“ i drugih giganata, u proteklih 20 godina, bez posla ostalo 16.700 radnika. Otvaraju se nove fabrike, poput „Leonija“ i „Tai grupe“, sa kojima, kad je reč o zaštiti porodca s decom, lokalna samourava postala ozbiljan partner. U „Tai grupi“ biće otvoren vrtić za majke zaposlene u ovoj fabrici, a Grad će sa 80 odsto sredstava učestvovati u troškovima cene boravka i ishrane.

 

Takođe, s procentom od 80 odsto, Kraljevo subvencioniše privatne vrtiće, a finansira i vantelesnu oplodnju, bez ograničenja u broju pokušaja. Na zahtev roditelja, ova pomoć grada odnosi se i na pokušaje vantelesne oplodnje u inostranstvu. Iznos ove pomoći je 300.000 dinara.

 

-Grad je pristupio i programu podrške za porodice sa troje i više dece. Uz karticu „Tri plus“, ove porodice ostvaruju popuste u prodavnicama, sportskim klubovima, a sa 30 odsto, sufinansiramo i komunalne usluge za porodice sa troje i više dece  – rekao je Terzić.