Državne sekretarke Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu Stana Božović i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović-Minić, razgovarale su danas, 9. marta, o unapređenju saradnje ova dva izuzetno značajna i strateški važna ministarstva.

 

Tokom konstruktivnog sastanka organizovanog da bi se koordinisao rad ovih ministarstava, razmotrene su mogućnosti veće podrške merama socijalne i populacione politike lokalnim samoupravama koje je do sada posetio ministar za bigu o porodici i demografiju u Vladi Republike Srbije Ratko Dmitrović.

 

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju sačinilo je plan poseta gotovo svim opštinama i gradvima u Srbiji, kako bi se uočili kapaciteti za poboljšanje demografskih prilika u sklopu strateškog cilja Vlade Srbije.