Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović-Minić, održala je u četvrtak 13. maja, sastanak sa predstavnicama Odbora za prava deteta Skupštine Republike Srbije.

 

Na ovom, inicijalnom sastanaku, definisane su međusobne obaveze i način saradnje sa Odborom za prava deteta na osnovu člana 229. Poslovnika Narodne skupštine. Razgovaralo se o unapređenju rada odbora, kao i o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju na povezivanju značajnih aktera u procesu zaštite, unapređenja i promocije dečijih prava.

 

Milka Milovanović-Minić, iformislala je Jelenu Mijatović, zamenicu predsednika skupštinskog Odbora za prava deteta i sekretara ovog odbora Jelenu Đorić o normativnim aktivnostima ministarstva, vezano za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Nacrta zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona, kao i na izradi teksta Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta. Poseban akcenat stavnjen je na Zakon o Zaštitniku prava deteta, budući da je ovaj zakon nov i da bi njegovo donošenje podrazumevalo uvođenje instituta dečijeg ombudsmana.

 

Sastanku su prisustvovali sekretar ministarstva Mirjana Radanović i saradnik Jovan Jokić.