Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju održalo je u utorak, 8. juna, u Palati Srbija, radni sastanak sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu. Tokom sastanka naglašena je potreba bliske saradnje ove dve institucije u poslovima vezanim za nadzor i stručnu podršku centrima za socijalni rad u oblasti porodično – pravne zaštite.

 

Rezultat ove sardnje je i Uputstvo i Instrukcija o ujednačenom postupanju zaposlenih u centrima za socijalni rad koji će u nardnih nekoliko dana biti prosleđeni svim centrima u Srbiji.

 

Republički zavod za socijalnu zaštitu  sačinio je Stručno-metodološko uputstvo, a Ministarstvo za brigu i porodici i demografiju Instrukciju, koja centre za socijalni rad obavezuje na ujednačeno postupanje stručnjaka prilikom održavanja ličnih odnosa deteta, u kontrolisanim uslovima, sa roditeljem, ali i drugim osobama sa kojima ga vezuje posebna bliskost.

 

Sastanak su vodili državna sekretarka u Ministarstvu, Milka Milovanović-Minić i v.d. direktora Zavoda Marko Todosić. Državna sekretarka je istakla da su ovakvi sastanci prilika da se kroz predstavljanje aktivnosti Ministarstva zajednički prepoznaju oblasti u kojima je potrebna saradnja Ministarstva i Zavoda.

 

– Cilj nam je unapređenje oblasti porodično-pravne zaštite u nadležnosti Ministarstva na kvalitetan i merljiv način – rekla je Milka Milovanović-Minić.

 

Marko Todosić, v.d. direktora Zavoda za socijalnu zaštitu, predlažio je zajedničke sastanke relevantnih odeljenja Ministarstva i Zavoda na kojima bi se precizno definisali problemi stručnog rada u oblasti porodično-pravne zaštite i pronalazila konkretna rešenja za unapređenje kapaciteta usluga namenjenih deci u socijalnoj zaštiti, kao i razvoj novih programa podrške roditeljstvu.

 

Uputstvo i Instrukcija, kako je zaključeno na sastanku, pomoći će praktičarima u centrima za socijalni rad da poslove u ovoj oblasti obavljaju kvalitetnije i efektivnije. Kako je naglašeno, Zavod je tokom pružanja supervizijske podrške centrima za socijalni rad uočio probleme tokom rada stručnjaka sa korisnicima, u situacijama u kojima je tokom ili nakon razvoda, doneta sudska odluka o viđanju deteta i roditelja u kontrolisanim uslovima. Neophodno je da ta praksa bude ujednačena.  U izradi ovog uputstva značajan doprinos dao je i jedan broj  sudija koji sude u porodično- pravnim sporovima, tako da se očekuje da uputstvo bude korisno i za nadležne sudove.

 

Predstavnici Zavoda informisali su državnu sekretarku da je Republički zavod za socijalnu zaštitu, u partnerstvu sa UNICEF-om, kao prvi korak u podršci unapređivanju sistema socijalne zaštite analizirao je rad sa roditeljima u uslugama savetovališta za brak i porodicu i dnevnih boravaka. Savetovališta za brak i porodicu su izabrana za ovu analizu kao mesta na kojima se na organizovan način odvijaju savetodavno-terapijske i socio-edukativne usluge, a dnevni boravci za decu sa smetnjama u razvoju kao jedna od najrasprostranjenijih usluga za decu u sistemu socijalne zaštite.