Pomoćnica ministra za brigu o porodici i demografiju Aleksandra Čamagić, izjavila je danas, boraveći u radnoj poseti Dimitrovgradu i Pirotu, da će to Ministarstvo kad je reč o budućim merama za poboljšanje demografske slike u Srbiji, u svom izveštaju, uvažiti iskustva i sugestije predstavnika lokalnih samouprava.

Tokom razgovora sa predsenikom opštine Dimitrovgrad Vladicom Dimitrovim, zaključeno je da su, kad je o populacionim merama reč, posebano značajne sugestije iz pograničnih opština koje su najviše pogođene  negativnim migracijama.

Iz Dimitrovgrada i okoline mnogo mladih je otišlo na rad u Sofiju, pa je pored poboljšanja osnovnih infrastrukturnih uslova, kako je rečeno, neophodno podržati kulturne i sportske sadržaje, a kad je reč o podršci porodici, ona mora biti fokusirana na majke koje žive na selu.

Aleksandra Čamagić je istakla da roditeljski dodatak koji se isplaćuje iz budžeta Republike i usklađuje sa rastom zarada, za prvo dete iznosi 106.000 dinara, za drugo 255.000, da za treće dete država izdvaja 10 godina po 12.700 mesečno, a za četvarto dete, više od 19.000 dinara u trajanju od 10 godina.

-Još je rano govoriti da li su te mere imale efekta, ali je evidentno da finansijska izdvajanja kad je reč o bogatim zemljama Evrope nisu dala značajne rezultate – rekla je Čamagić.

Ona je dodala da su predstavnici Ministarstva do sada obišli više od 70 lokalnih samuprava i da svaka od njih, shodno svojim mogućnstima, dodatno izdvaja razne vidove pomoći porodici.

Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić je istakao da je privredni razvoj počeo da se menja i demografsku sliku u ovom gradu, ali da je epidemija korona virusa usporila napore da se negativni trend zaustavi.

-Pored raznih vidova standardne podrške porodici, kao što je dodela udžbenika, finansiranje vantelesne oplodnje ili subvencionisanje zapošljavanja mladih bračnih parova, Pirot  nastoji da  i kroz inovativne programe, porodici vrati centralno mesto u društvu –  rekao je Colić.

U avgustu ove godine u Pirotu je otvoren Centar za pomoć i podršku porodici koji je pomoćnica ministra danas obišla sa svojim domaćinom.

U okviru Centra uveden je individualni i grupni rad sa porodicom, kao i info-linija za dobijanje informacija vezanih za prava iz oblasti socijalne zaštite.

Za rad s porodicama tri puta nedeljno, od 15 do 20 časova, angažovan je stručni tim koji čine psiholog, pedagog  i socijalni radnik.