Predočen plan rada Saveta za prava deteta

 

 

Ministar za brigu o porodici i demografiju u Vladi Republike Srbije Ratko Dmitrović, razgovarao je danas , 11. marta,  sa direktorkom UNICEF-a za Srbiju Dejanom Kostadinov. U razgovoru održaom u prostorijama Ministarstva dogovorena je saradnja u oblasti zaštite prava deteta i partnerstvu sa UNICEF-om.

 

Ova organizacija sačinila je petogodišnji plan rada koji namerava da sprovede u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije. Saradnja sa Ministarstvom za porodicu, ogledala bi se pre svega kroz rad Saveta za prava deteta koji uskoro treba da bude formiran. Kako je sapštio ministar Dmitrović, ispred Ministarstva za brigu o porodici i demogafiju član tog Saveta, na čijem je on čelu, biće državni sekretar Milka Milovanović-Minić.

 

Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju  Milka Milovanović-Minić, predstavila je i plan rada Saveta za prava deteta. Suština tog plana je unapređenje, promocija i zaštita dečjih prava, a okosnicu plana u naredne dve godine,  kako  je istakla, činiće unapređenje postojećih i razvoj novih usluga porodicama koje imaju probleme u funkcionisanju,  da bi se delovalo preventivno i sprečilo izdvajanje dece iz primarne porodice.

 

Prema njenom rečima, savetodavne i edukativne usluge u tom pogledu pružale bi se integrisanim pristupom, kroz savetodavno-terapijski i edukativni rad u 80 dnevnih boravaka i 40 savetovališta za brak širom Srbije.

 

Pored ovog, plan Ministarsva za rad Saveta, obuhvata i unapređenje polja hraniteljstva kroz reviziju Pravilnika o hraniteljskom smeštaju. Izmenom Pravilnka,  kako je istakla Milka Milovanović-Minić,  bili bi predviđeni i unapređeni urgentni smeštaj i povremeno hraniteljstvo. Ovakve izmene bile bi od velike pomoći u postizanju kvalitetnije zaštite prava deteta, a posebno bi olakšale život porodicama koje imaju decu sa teškoćama u razvoju i različitim oblicima invaliditeta.

 

Treća stavka u budućem radu Saveta, oslanja se najviše na međusektorsku saradnju i saradnju sa lokalnim samoupavama. Kad je reč o Ministarstvu za porodicu, ova saradnja je uveliko u toku kroz posete ministra Dmitrovića lokalnim samoupravama tokom kojih se intenzivno govori i o ovoj temi.

 

Direktorka Dejana Kostadinov, istakla je da će UNICEF u svakom pogledu biti velika podrška Ministarstvu za porodicu i demografiju, posebno kad je reč o podršci porodicama sa decom u ruralnim područjima. Dodala je i da bi socijalna davanja valjalo revidirati, pa je u tom pogledu predložila još jedan sastanak.

 

Ministar Dmitrović je uz zahvalnost na podršci i nespornoj potrebi socijalnih transfera porodicama sa decom,  istakao da je primarni cilj stvaranje okolnosti koje će dovesti do toga da se u Srbiji rađa više dece “da ne bismo došli u situaciju da takav vid socijalne zaštite ne bude imao ko da primi“.