Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Milka Milovanović-Minić, u sredu 31. marta, održala je sastanak s predstavnicima Sektora za informacione tehnologije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu (MINRZS).

 

Na sastanku je definisana procedura pristupa informacionom sistemu MINRZS u oblasti porodično-pravne zaštite, a sporazum o saradnji u ovoj oblasti, koji podrazumeva i saradnju na projektu digitalizacije, kako je planirano, biće potpisan u prvoj polovini aprila.

 

Pomoćnik ministra u Sektoru za informacione tehnologije Miladin Brković, izneo je predloge vezane za probleme u procesu uspostavljanja organizacione strukture u sektoru koji se bavi porodično-pravnom zaštitom. Sastanku su prisustvovali šef Kabineta u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Marija Vračević,  rukovodioci grupa u sektoru Milena Antić i Vukota Vlahović, Jovan Jokić, kao i administrator u sektoru za informacione tehnologije MINRZS  Staniša Grković.

 

Dogovoreno je da predstavnici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju budu angažovani na kreiranju programa i nadzora u realizaciji i testiranju pojedinih faza projekta.

 

-Zbog osetljivosti prava koja se regulišu i ostvaruju kroz oblast porodično-pravne zaštite u drugostepenom postupku, koje vodi naše ministarstvo, a imajući u vidu poverljivost i odredbe zakona koje su obavezujuće za sve aktere u procesu korišćenja i obrade podataka, cilj nam je da dogovorimo saradnju i da je formalizujemo kroz sporazum – kazala je državna sekretarka Milka Milovanović-Minić.

 

Miladin Brković je istakao da je pitanje vođenja Registra usvojenja vrlo osetljivo i da se mora posebno razmotriti.

 

-Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu je planiralo sredstva za nabavku aplikacije za ažuriranje ovog sistema, koju će zaposleni u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju koristiti godinu dana, sa mogućnošću kreiranja različitih formi izveštaja, koristeći podatke u Registru –  rekao je Brković.