Da bi Program podsticajnog roditeljstva za decu ranog uzrasta u potpunosti zaživeo u praksi, neophodna je snažna intersektorska saradnja i da se potpomognu one lokalne samouprave koje ih projektuju u svojim budžetima.

 

Takav stav je danas, 28. maja, kao zaključak, naglasila profesorka Slavica Đukić Dejanović, predsednica Upravnog odbora Projekta „Podsticajno roditeljstvo kroz igru“, na sednici Upravnog odbora održanoj uz podršku i koordinaciju Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

 

-Neophodno je da resorna ministarstva prilikom opredeljivanja svojih sredstava, prednost daju onim lokalnim saoupravama koje u svojim budžetima planiraju izdvajanja za porodično roditeljsko budžetiranje – rekla je Đukić Dejanović.

 

Program podsticajnog roditljstva odnosi se na decu uzrasta do šest godina, a sprovodi ga kancelarija UNICEF-a u Srbiji, uz podršku LEGO Fondacije i Vlade Republike Srbije. Sednici Upravnog odbora danas su prisustvovali zamenica direktorke UNICEF-a za Srbiju Josi Ečeveri Burkhart i Jelena Zajeganović Jakovljević, rukovoditeljka programa UNICEF-a za zdravlje i rani razvoj, kao i predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

 

Josi Ečeveri Burkhart i Jelena Zajeganović Jakovljević, istakle su značaj institucionalne podrške roditeljima sa malom decom, koja je u protekloj godini koju je obeležila pandemija virusa Kovid 19, imala poseban akcenat na prevenciji i zaštiti mentalnog zdravlja roditelja.  U 11 domova zdravlja u Srbiji sprovedena je podrška trudnicama i mladim majkama putem video konferencija. Program se oslanjao na partnerstvo pedijatrijskih službi i predškolskih ustanova u lokalnim zajednicama.

 

-Podrška roditeljima u periodu ranog detinjstava dece globalno, a i nacionalno, prepoznata je kao relevantna i efikasna strategija za smanjivanje socijalnih nejednakosti, nasilja nad decom i održivi razvoj – izajavila je  Josi Ečeveri Burkhart.

 

Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju  Milka Milovanović Minić, izjavila je da će pozitivni efekti ovih projektnih aktivnosti u lokalnim samoupravama u kojima se imlementiraju programi za podršku roditeljstvu biti sastavni deo sveobuhvatnog dokumenta Ministarstva koji će biti predstavljen Vladi Republike Srbije do kraja ove godine.

 

-Roditelji su ti koji na prvom mestu mogu da izvrše odlučujući, dragocen uticaj na razvoj deteta, kao i da osiguraju uspeh budućih generacija. Ovaj projekat vidimo kao priliku da pređemo put od dokaza do prakse – rekla je Milka Milovanović Minić.

 

Ona je istakla da će Ministarstvo podržti realizaciju započetih projektnih aktivnosti, preporučujući primere dobre prakse i da od visokokvalitetnih programa ranog razvoja, deca iz najosetljivijih grupa imaju najveće koristi.

 

Sprovođenje programa Podsticajnog roditeljstva u Srbiji je počelo 2019. godine, a planirano je da do 2024. godine obuhvati ukupno 60.000 porodica u 33 opštine. Trenutno se sprovodi u šest gradova i opština kao pilot projekat.

 

Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština istakao je da je program naišao na stručnu, ali i političku podršku u lokalnim sredinama.