Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović-Minić i rukovoditeljka programa za zaštitu dece Kancelarije UNICEF-a Vesna Dejanović, potpisale su u ponedeljak 26. aprila, Program saradnje Ministarstva i Kancelarije UNICEF-a u Srbiji.

 

U fokusu saradnje, kako je istakla Milka Milovanović-Minić, su deca i dečja prava.

 

– Želimo da kroz niz zajedničkih koraka i inicijativa doprinesemo kvalitetnijem okruženju za život dece i da podržimo porodice da kvalitetnije funkcionišu, a deca se razviju na najbolji način – rekla je državna sekretarka Milka Milovanović-Minić. – U okviru dvogodišnje saradnje želimo da zajednički osnažimo lokalne kapacitete i doprinesemo unapređenju usluga podrške u zajednici, korišćenjem postojećih i razvojem novih usluga, kao i jačanjem kapaciteta i kompetencija roditelja i profesionalaca.

 

Rukovoditeljka programa za zaštitu dece iz kancelarije UNICEF-a Vesna Dejanović se zahvalila na saradnji, dobroj volji i prepoznatom zajedničkom cilju. Ona je najavila podršku UNCEF-a u implementaciji Porodičnog zakona i odredbi o nenasilnom kažnjavanju dece, kao i pomoć i učešće u izradi pratećih podzakonskih akata.  Dogovoren je i zajednički sastanak sa predstavnicima Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, kao i sastanak sa direktorkom Centra za porodični smeštaj.