Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Milka Milovanović-Minić, izjavila je gostujući na TV Kopernikus (K::CN) da ovo Ministarstvo, pored pripreme strateškog dokumenta za promenu loše demografske slike u Srbiji, rada na izmeni Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, priprema i Zakon o pravima deteta, a izmenama Porodičnog zakona, u toku ove godine, biće uvedena i apsolutna zabrana fizičkog kažnjavanja dece.

 

Planirane obilaske 150 gradova i opština, koji prethode pripremi strateškog dokumenta za popravljanje loše demografske slike u Srbiji, prema rečima državne sekretarke, trenutno je omela korona, ali će oni biti nastavljeni.

 

-Sve primere dobrih praksi i uočene probleme s predlogom za njihovo rešavanje, sublimiraćemo u jedan strateški dokument koji ćemo predstaviti Vladi Republike Srbije, kao naše viđenje, kako nepovoljne demografske prilike mogu da se poprave – istakla je Milka Milovanović-Minić u emisiji Nedeljom u 3, KCN TV.

 

Ona je dodala da je u proceduri i Zakon o finansijskoj podršci porodici i osvrnula se na izmene nekoliko važnih odredbi ovog zakona koje se tiču majki dece s invaliditetom.

 

Ove majke više neće morati da biraju između naknade zarada tokom odsustva sa rada i tuđe nege i pomoći koju primaju deca po osnovu invaliditeta. Ova prava moći će da ostvaruju istovremeno.

 

-Kad je reč o ovom zakonu, on neće moći da odgovori na sve zahteve, ali znamo gde su problemi i trudićemo se da situaciju popravimo – rekla je Milka Milovanović-Minić.

 

Ministarstvo, kako je istakla, intenzivno radi na promociji zakonskih rešenja koja idu u pravcu usklađivanja rada i roditeljstva. Poslodavci i rukovodioci snosiće kazne, ukoliko usled pogrešne primene propisa finansijski oštete porodilje i njihove porodice. Neophodno je da se poslodavci obeshrabre u primeni tihe i prikrivene diskriminacije majki, izjavila je državna sekretarka.

 

Takođe, kako je istakla, u toku je donošenje izmena i dopuna Porodičnog zakona, a jedna od odredbi je apsolutna zabrana fizičkog kažnjavanja dece.

 

-Ova izmena je veoma važna u smislu unapređenja zaštite i promocije prava deteta – rekla je Milka Milovanović-Minić, dodajući da Ministarstvo priprema i  Zakon o pravima deteta koji  bi trebalo da bude u proceduri krajem godine.

 

Ostvarena je i odlična saradnja sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji sa kojom Ministarstvo razrađuje program podrške porodicama koje imaju  problem u funkcionisanju usled invaliditeta deteta. Cilj programa je unapređenje usluga u zajednici.

 

-U više od 80 dnevnih boravaka i 40 savetovališta za brak, integrisaćemo nove programe za podršku roditeljstvu – izajvila je državna sekretarka. – Radimo i na izmeni Pravilnika o porodičnom smeštaju, kako bismo unapreidli alternativni smeštaj u situacijama u kojima je neophodno izdvojiti decu iz porodičnog okruženja ukoliko je ugrožena njihova bezbednost. Neophodno je da imamo porodice koje će privremeno prihvatititi tu decu dok se primarna porodica ne ohrabri i pripremi za svoju osnovnu ulogu – izjavila je Milka Milovanović-Minić.