Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović Minić, izjavila je juče na konferenciji oranizovanoj u Beogradu  povodom predstojećeg Svetskog dana deteta,  20. novembra, da je Posebna radna grupa Ministarstva završila rad na pripremi nacrta izmena i dopuna Porodičnog zakona kao najšireg legislativnog okvira za zaštitu dečijih prava i podršku porodicama.

 

Konferenciju pod nazivom „Priprema za samostalan život i prava dece bez roditeljskog staranja“, održala je Organizacija SOS Dečija sela Srbije.

 

Milovanović Minić je izjavila da će novi Porodični zakon unaprediti  zaštitu dece od zanemarivanja, zlostavlja i zloupotrebe, uključujući i zabranu fizičkog kažnjavanja.

 

Ministarstvo je iniciralo izmenu Pravilnika o hraniteljstvu kao i Opšteg protokola za zaštitu od zlostavljanja i zanemarivanja, rekala je državana sekretarka, dodajući da je pored ovog, Ministarstvo donelo i Instrukciju za pružanje usluga socijalne zaštite kad je reč o zaštiti od zloupotrebe dečjeg rada.

 

-Radna grupa za izmenu Pravilnika o hraniteljstvu je formirana i do kraja meseca će početi sa radom – rekla je državna sekretarka.

 

Obraćajući se na konferenciji posvećenoj problemima mladih koji izlaze iz sistema socijalne zaštite, državna sekretarka je navela da kriza osamostaljivanja ove mlade ljude često povuče u opasnu spiralu isključenosti, siromaštva i različitih asocijalnih vidova ponašanja.

 

Ona je podsetila je da Republika Srbija pokazuje u kontinuitetu preduzima brojne mere u najboljem interesu deteta, pre svega na suzbijanju diskriminacije, sprečavanju zlostavljanja i zanemarivanja, kao i zaštiti njihove bezbednosti.

 

-Briga o deci, njihovim pravima i potrebama, o njihovoj budućnosti, jedan je od najvažnijih prioriteta Vlade Republike Srbije – rekla je Milovanović Minić.

 

Prema rezultatima istraživanja koji su juče prezentovani, mladi se posle napuštanja alternativnog staranja, često suočavaju sa strahom i neizvesnošću, plaše se samoće, marginalizacije i isključivanja, a neretko osećaju da su ostavljeni ili nespremni za samostalan život.

 

U odgovoru na pitanja kakvi bi im vidovi podrške bili potrebni, mladi koji izlaze iz sistema socijalne zaštite posebno su izdvojili da im je potrbna savetodavna, psihološka i finansijska pomoć, zatim pomoć za profesionalnu obuku, obezbeđivanje stambenog prostora, ali i podrška za sticanje veština prilikom obavljanja kućnih poslova i raspolaganja novcem, navodi se u dokumentu Organizacije SOS Dečja Sela Srbije.