Posle gotovo dve godine rada u uslovima pandemije KOVID 19, direktori i predstavnici svih centara za socijalni rad  održali su u utorak 22. juna u Vrnjačkoj Banji, stručni skup na temu „Socijalna zaštita u uslovima dugotrajne pandemije“. U ime Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, državna sekretarka Milka Milovanović Minić, istakla je neophodnost institucionalne saradnje, kao i ulogu i doprinos Ministarstva u unapređenju kvaliteta stručnog rada u centrima za socijalni rad u Srbiji.

 

Skup je organizovala Asocijacija centara za socijalni rad Srbije, Komora stručnih radnika i Udruženje stručnih radnika u socijalnoj zaštiti Republike Srbije.

 

Državna sekretarka je istakla da je pandemija virusa Kovid 19, otežala ionako složene i vrlo ozbiljne zadatke zaposlenih u ovoj oblasti društvenog života, a građane učinila zavisnijim od socijalnih službi. U uvodnoj reči istakla je da se ožiljci pandemije KOVID-a 19 u Srbiji, ogledaju i u činjenicama da pored više umrlih i manje rođenih beba, imamo i manje sklopljenih brakova, više razvoda, učestalost nasilja različite etiologije, mnogo manje kvalitetnih socijalnih kontakata.

 

-Osnivanjem Ministarstva za brigu o porodici i demografiju  Vlada Republike Srbije jasno pokazuje opredeljenost države da se ubuduće fokusira na prepoznate probleme kroz donošenje zakonskih rešenja i u skladu s tim izdvajanja za različite podsticaje – izjavila je državna sekretarka, dodajući da je to ministarstsvo predlagač izmena i dopuna zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i Porodičnog zakona.

 

Posebno je naglasila saradnju sa drugim ministarstvima i ustanovama u sistemu socijalne zaštite. Rezultat saradnje sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu je i doneta Instrukcija o načinu rada ustanova socijalne zaštite i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluga deci u zaštiti dece od zloupotrebe dečjeg rada.

 

-U saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu doneli smo stručno-metodološko uputstvo u kontrolisanim uslovima, koji se odnose na postupak održavanja ličnih odnosa deteta sa roditeljem i drugim licima sa kojima ga vezuje posebna bliskost – naglasila je Milka Milovanović Minić.

 

Takođe, Ministarstvo je svim centrima za socijalni rad  dalo uputstvo i preporuku prilikom realizacije medijskih aktivnosti, uz puno poštovanje odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o tajnosti podataka, Porodičnog zakona i Zakona o socijalnoj zaštiti kao i Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad.

 

Izuzetno, u kompleksnijim slučajevima porodičnopravne zaštite, za koje postoji interesovanje medija, naglasila je, centar za socijalni rad je dužan da se obrati Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju radi pružanja stručne pomoći i prethodno davanje saglasnosti medijske aktivnosti.

U ovoj godini, fokus rada stručne službe ministarstva biće i na unapređenju pravilnika o  hraniteljstvu, kako bi se unapredio kvalitet alternativnog porodičnog smeštaja (hraniteljstvo) kao mera prevencije institucionalizacije u situacijama kada je izdvajanje deteta iz biološke porodice neophodno kao privremena mera zbog zaštite njegove bezbednosti i najboljih interesa i podstakao dalji razvoj kapaciteta za urgentni smeštaj i povremeno (predah hraniteljstvo).  U planu je i rad na Opštem protokolu za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

 

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je uključeno u aktivnosti vezane za razvoj softverskog rešenja – Sistema za zaštitu i automatizaciju instrumenata socijalne zaštite koji realizuje Konzorcijum Aseko. Reč je o nadzoru nad realizacijom Projekta i u funkciji praćenja kvaliteta ponuđenih softverskih rešenja i dokumenata sa aspekta poštovanja zakona i standarda stručnog rada koji se primenjuju u centrima za socijalni rad.

 

-Socijalna zaštita kao organizovana društvena delatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu pojedinaca i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanje posledica socijalne isključenosti, bila je i ostala na visini svog zadatka, upravo zahvaljujući vama koji ste dobro prepoznali i razumeli težinu situacije, umeli da se nosite sa izazovima i ostali dosledni u svom radu – izjavila je državna sekretarka u obraćanju učesnicima stručnog skupa.