Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) uz podršku UNICEF-a, potpisala je sporazum “Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu”. Reč je o  saradnji šest gradova i opština u Srbiji u oblasti roditeljstva, a Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju daće podršku u implementaciji ovog projekta.

 

Sporazum se odnosi na brigu o ranom razvoju dece i jačanje kapaciteta lokalnih samouprava za rad u toj oblasti, uz intersektorsku saradnju, posebno kad je reč o pomoći ugroženim porodicama. Potpisnici su opštine Palilula (Beograd), Novi Sad, Kragujevac, Bor, Vranje i Novi Pazar.

 

Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović Minić, ocenila je da je ovakav projekat od izuzetnog značaja za unapređenje kvaliteta života porodica i prava svakog deteta.

 

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, kako je istakla državna sekretarka, je novo, strateško ministarstvo, koje se u okviru svoje nadležnosti bavi porodično-pravnom zaštitom  i demografijom.  U cilju doprinosa kvalitetnom i temeljnom praćenju stanja u oblasti dečijih prava, resorno ministarstvo, istakla je Milka Milovanović Minić, iniciralo je formiranje Saveta za prava deteta kao najznačajnijeg  nacionalnog mehanizma Vlade Republike Srbije.

 

Prema njenim rečima, u 2021. godini, fokus Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, biće i unapređenje pravilnika o porodičnom smeštaju. Time bi se unapredio kvalitet alternativnog porodičnog smeštaja (hraniteljstvo), kao mera prevencije institucionalizacije u situacijama kada je izdvajanje deteta iz biološke porodice neophodno, odnosno, kada se ono primenjuje kao privremena mera zbog zaštite bezbednosti i najboljih interesa dece. Time bi se podstakao dalji razvoj kapaciteta za urgentni smeštaj i povremeno, predah hraniteljstvo.

 

– U okviru svog plana obilaska lokalnih samouprava koji je u toku,  mi ćemo svakako promovisati ideje ovog projekta i sa svoje strane doprineti punoj implementaciji ovako važnih,  pre svega ideja,  koje će doprineti da svako dete živi srećnije,  da živi dostojanstveno u svojoj porodici i da se, koliko god je moguće, porodice u toj svojoj funkciji podrže – izjavila je Milka Milovanović Minić.

 

Podršku projektu SKGO, dali su između ostalih i Ministarstvo prosvete, Ministarstvo zdravlja, kao i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

 

Direktorka UNICEF-a u Srbiji Dajana Kostadinova, navela je da je svim roditeljima potrebna sistemska podrška na putu roditeljstva, kao i da je ovo jedan je od načina prevencije nasilja nad decom.

 

-Neophodno je usaglašeno delovanje između sektora zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite, a ovih šest gradova i opština su pioniri u izgradnji integrisanih politika i budžeta oblikovanih prema potrebama ranog razvoja dece-objasnila je Kostadinova.

 

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić, na konferenciji povodom potpisivanja sporazuma, rekao da je zadatak te institucije da pruži podršku lokalnim samoupravama da razviju i unaprede postojeće javne politike i procedure radi jačanja sistema podrške roditeljima i starateljima, u prvim godinama odrastanja deteta.

 

U planu je da se u realizaciju projekta „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podške roditeljstvu“, uključi još 27 gradova i opština.