Savet za suzbijanje nasilja u porodici održao je danas, 13. jula, prvu sednicu kojoj  je u svojstvu člana, ispred Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, prisustvovala i  državna sekretarka Milka Milovanović Minić. Reč je o telu Vlade Republike Srbije koje prati sprovođenje mera preduzetih na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

 

 

Savetom je predsedavala ministarka pravde Maja Popović, koja je članovima Saveta predstavila rezultate primene ovog zakona od njegovog stupanja na snagu 1. juna 2017. godine i predložila da svi članvi Saveta delegiraju osobu za formiranje Operativnog tima koji će Vladi Srbije podneti izveštaj o radu na implementaciji ovog zakona.

 

 

Ministarka Popović je istakla neophodnost stručnog usavršavanja predstavnika svih institucija kada je reč i suzbijanju nasilja u porodici: javnih tužilaca, policijskih službenika, radnika centara za socijalni rad… Prema njenim rečima, neophodna je koordinisana, multisektorska saradnja u zaštiti žrtava ovog vida nasilja, kako bismo osigurali bezbedno okruženje za sve članove porodice i postigli nultu toleranciju na nasilje.

 

 

Prema rečima ministarke Popović, od kad je zakon stupio na snagu, zamenici javnog tužilaca podneli su 72.344 predloga za produženje hitne mere za sprečavanje nasilja u porodici, a sudovi u Republici Srbiji su  u  70.732 slučaja produžili hitne mere od 30 dana.

 

 

Zamenik predsednika Saveta, ministar Aleksandar Vulin, istakao je da  žrtve nasilja i dalje strahuju od stigmatizacije ukoliko prijave nasilnika. Ovo je posebno karakteristično za seoske sredine. Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako je istakao, radi na edukaciji službenika kad je reč o izricanju hitnih mera i neophodnosti  razumevanja žrtve. Prema rečima Vulina, policija reaguje na svaku prijavu nasilja, ali je neophodno preciznije definisati ko kontroliše primenu izrečenih mera i kako postupati ukoliko žrtva, mimo institucija, održava kontakt sa osobom kojoj su mere izrečene.

 

 

Savetu su prisustvovali potpredsednica Vlade, ministarka za rudarstvo i energetiku i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević, kao i članovi Saveta ispred Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog kao i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

 

Beograd, 13.07.2021.