Drugi sastanak posebne radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona, održan je u ponedeljak 13. septembra u Palati Srbija.

 

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je kao predlagač izmena i dopuna zakona, dalo polazne osnove za donošenje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona i sa njima upoznalo javnost, u skladu sa zakonom.

 

Radna grupa je imala ujednačene stavove povodom najvećeg broja razmatranih predloga odredaba, koje se odnose na definiciju deteta, zabranu fizičkog kažnjavanja i konstruktivne predloge vezane za lišenje roditeljskog  prava.

 

Sastanak je sazvala zamenica predsednika posene radne grupe, državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović Minić. Ona se zahvalila članovima na posvećenosti, i najavivila intenzivan rad i češće sastanke u narednom periodu.

 

Porodični zakon, stupio je na snagu 1. januara 2005. godine, a u primeni je od 1. jula 2005. Ovim zakonom uređuju se brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvojenje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime.