Odbor za prava deteta Skupštine Republike Srbije, uvojio je na sednici u četvrtak 27. maja, Izveštaj o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.  Izveštaj koji obuhvata informacije o radu u dva perioda, od oktobra do  decembra 2020. godine i od januara do marta 2021. godine, podnela je državna sekretarka Milka Milovanović Minić.

 

Sednici je predsedavao predsedik Narodne skupštine Ivica Dačić, koji je i predsednik ovog odbora. On je istako da Odbor za prava deteta, do formiranja Ministarstva za brigu o porodici i demografiju nije imao svoje, resorno ministarstsvo. Ovom sednicom, kako je naglasio, započela je konkretna saradnja Odbora s nadležnim ministarstvom.

 

Sednici su prisustvovali i članovi i zamenici članova Odbora: dr Vladimir Orlić, Elvira Kovač, akademik Muamer Zukorlić, Jelena Mijatović, Jelena Obradović, Vesna Stambolić, Nataša Ivanović, Dubravka Filipovski, Milija Miletić, Milijana Sakić, Misala Pramenković, prof. dr Aleksandra Pavlović Marković, Vesna Ivković, Hadži Milorad Stošić, dr Emeše Uri, Danijela Veljović, Mirsad Hodžić i Nadije Bećiri.

 

Državna sekretarka Milka Milovanović Minić izvestila Odbor da su prvi zaposleni u ministarstvu počeli da rade 1. januara 2021. godine, a pomoćnici ministra, državni sekretar i sekretar ministarstva postavljeni su na sednici Vlade Republike Srbije 14. januara 2021. godine.

Ministarstvo je u periodu  od januara do marta 2021. godine započelo aktivnosti koje se odnose na prava deteta. Odlukom Vlade Republike Srbije 05 Broj: 02-2862/2021 od 1. aprila 2021. godine obrazovan je Savet za prava deteta, na čijem čelu je ministar Radomir Dmitrović. Savet se obrazuje za vremenski period do 31. marta 2022. godine. 

 

-Ovim je nastavljen kontinuitet rada ovog posebnog Radnog tela Vlade Republike Srbije i najvažnijeg mehanizma za unapređenje, zaštitu i promociju dečijih prava – rekla je državna sekretarka.

 

U periodu od kada je Ministarstvo postalo operativno, naglasila je Milka Milovanović Minić, ušlo se u pripremu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Nacrta zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona i Nacrta zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, kojim je predviđeno osnivanje instituta Zaštitnika prava deteta.

 

Kad je reč o Zakonu o finansijskoj podršci porodicama s decom, državna sekretarka je kao posebno važne izmene navela da se brišu odredbe kojima se uslovljavaju majke koje su rodile decu sa invaliditetom da biraju između naknade zarade i naknade za tuđu negu i pomoć na koju dete ima pravo po osnovu invaliditeta, već mogu da koriste ova prava istovremeno. Takođe, pooštrava se kaznena politika i uvode kazne za instituciju, rukovodioca i izvršioca koji usled pogrešne primene propisa učine štetu porodiljama i njihovim  porodicama.

 

Državna sekretarka i sekretar u ministarstvu Mirjana Radanović, ukazale su i na činjenicu da  je Ministarstvo ostvarilo uspešnu saradnju sa više međunarodnih organizacija: UNICEF-om i Međunarodnom organizacijom rada, kao i sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, sa kojima je radilo na projektima podrške roditeljstvu, hraniteljskim porodicama i usklađivanju rada i roditeljstva.