Odbor za prava deteta Skupštine Republike Srbije, jednoglasno je danas 29. jula, usvojio Informaciju o radu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju za period od aprila do juna 2021. godine koju je obrazložo ministar Radomir Ratko Dmitrović.

 

Ministar je rekao da je Ministarstvo aktivno radilo na pripremi Zakona o  izmenama i dopunama  Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom koji je na snazi od 1. jula ove godine. Zakonom su povećana izdvajanja za porodice s decom i ispravljena nepravda po pitanju naknada za negu deteta i posebnu negu deteta, kao i prema majkama koje su osigurane kao poljoprivrednice.

 

-Imamo predloge da se finansijska davanja porodici s decom još povećaju i Ministarstvo će na tome raditi, ali uporedo s tim neophodno je aktivirati sve društvene resurse, kako bismo dete i porodicu vratili na vrh lestvice u sistemu vrednosti savremenog čoveka – rekao je ministar, dodajući da su na vrhu te lestvice danas uglavnom vrednosti materijalne prirode: stanovi, automobili, brendirana odela.

 

Dmitrović se takođe osvrnuo i na aktivnost Ministarstva u pogledu unapređenja stručnog rada centara za socijalni rad kao i na projekat „Jednaki“ koje Minstarstvo sprovodi u partnesrtvu s Fondaciom „Ana i Vlade Divac“, a tiču se usklađivanja roditeljstva i rada kroz uvođenje fleksibilnih oblika rada.

 

-Kad je o ovom projektu reč, Ministarstvo će posebnu pažnju  usmeriti na načine uticaja na poslodavce  da ne diskriminišu žene koje se odluče da imaju više dece – rekao je ministar.

 

U periodu na koji se odnosi Informacija, Ministarstvo je prema rečima Dmitrovića, realizovalo aktivnu saradnju sa svim ustanovama i insitucijama koje se, takođe, bave porodično-pravnom zaštitom. Reč je o unapređenju stručnog rada zaposlenih, procedura i uputstava i različitih pravilnika za rad s korisnicima centara za socijalni rad.  Podržan je projekat digitalizacije sistema socijalne zaštite koji sprovodi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu, a s Kancelarijom UNICEF-a u Srbiji 26. aprila, potpisan je dvogodišnji Program saradnje, u čijem fokusu je saradnja u oblasti dečjih prava i podrške roditeljstvu u prvim godinama života deteta. Uspostavljena je saradnja sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu na unapređenju i usaglašavanju rada u oblasti hraniteljstva.

 

Sednici Odbora prisustvovalo je 16 članova i gotovo svi su učestvovali u diskusiji. Poslanik Muamer Zukorlić se saglasio sa stavom ministra Dmitrovića da je osnovni demografski problem u tome što što nam deca nisu više najveće bogatstvo i da  su niske stope nataliteta, kako je rekao, etičko, duhovno i kulturološko pitanje, više nego finansijsko. Da bi se to promenilo neophodan je stalan i sinhronizovan rad, kroz medije, kulturne sadržaje, ali i  crkvu i verske zajednice, rekao je Zukorlić.

 

Čuli su se predlozi za  ukidanje starosne barijere kad je reč o pokušajima medicinski potpomognute oplodnje, kao i odlični primeri dobre prakse koji su dali rezultate, kao u Kniću, naprimer, gde je posle mera koje su prilagođene strukturi lokalnog stanovništva, povećan broj beba. Potpredsednik Skupštine i član Odbora Radovan Tvrdišić,  istakao je neophodnost promovisanja primera dobre prakse, kao vida optimizma da  slika, ipak, može biti bolja.

 

Predsednik Odbora za prava deteta i predsednik Narodne Skupštine  Ivica Dačić je s obrzirom na diskusije i predloge pojedinih članova Odbora koji su se mogli čuti na sednici, a zbog složenosti problema demografije, predložio da se zakaže tematska sednica koja bi se odnosila na unapređenje mera za poboljšanje demografskih prilika u Srbiji.