U Novom Pazaru, jednom od šest gradova i opština u Srbiji u kojima se sprovodi pilot-projekat „Podsticajno roditeljstvo kroz igru”, danas, 2. jula, zaokruženo je obeležavanje Meseca roditeljstva.

 

Program podsticajnog roditeljstva u Srbiji sprovodi UNICEF uz podršku Vlade Republike Srbije i LEGO fondacije i uz koordinaciju Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Cilj projekta je da se kroz intersektorsku saradnju roditeljima pruži mogućnost da jednu od najvažnijih životnih uloga ostvare sa što manje stresa i uz podršku institucija.

 

Zaključak učesnika skupa je da je neophodno povećati ulaganja u stalnu edukaciju svih koji se bave decom, bilo da je reč o patronažnoj službi, predškolskoj ustanovi ili zaposlenima u institucijama socijalne zaštite. Takođe, neophodno je uspostaviti sistem koordinacije svih službi i kontrole njihovog rada. Predstavljajući primenu programa u Novom Pazaru, zaposleni u centrima za socijalni rad preporučili su osnivanje savetovališta za brak i porodicu u ovom gradu, a radnici u patronažnoj službi, centra za rani razvoj.

 

Državna seketarka Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović Minić, u svom obraćanju,  istakla je da sve ustanove na koje se roditelj oslanja na putu odrastanja deteta, moraju u svoje sisteme ugraditi i podršku roditeljima.

 

Primeri dobre prakse u realizaciji ovog programa biće sastavni deo sveobuhvatnog dokumenta koji će biti predstavljen Vladi Republike Srbije kao doprinos Ministarstva u poboljšanju demografskih prilika u Srbiji. Politike ranog razvoja, kako je rekla Milka Milovanović Minić, najdelotvornije su politike za smanjivanje socijalnih nejednakosti, prevenciju svih oblika nasilja  i održivi razvoj.

 

-Ključno je da podrška roditeljima bude uvremenjena, ugrađena u sistemska rešenja i standardizovana, tako da doseže svu decu, uključujući najranjivije populacione grupe – rekla je državna sekretarka.

 

Projekat UNICEF-a se bazira na uzrastu dece do šest godina, a nauka u oblasti ranog razvoja, dodala je, ima dokaze o uticaju okruženja na razvoj mozga malog deteta kao i dokaze o tome koliko kreiranjem kvalitetnih uslova za rast i razvoj deteta, imamo priliku da utičemo pojedinačno na svako dete,  cele generacije, a time i društvo u celini.

 

Sastanku su prisustovali Jelena Mijatović, zamenica predsednika Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije, Josi Burkhard, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiji, predstavnici Grada Novog Pazara, kao i stručnjaci iz sistema zdravstvene i socijalne zaštite i predškolskog obrazovanja koji  sprovode program podrške roditeljima u ovom gradu.

 

Josi Burkhard je istakla da je unapeđenje programa podrške roditeljima, koji bi u  Srbiji trebalo da obuhvati 60.000 porodica u 33 opštine, treba da  bude „prepoznat kroz lokalne budžete na održiv način“.

 

Novi Pazar, 02.07.2021.