Državna sekretarka za brigu o porodici i demografiju, Milka Milovanović Minić, istakla je danas, 14. maja, povodom predstavljanja Posebnog izveštaja o diskriminaciji starijih građana Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, da je rešenje ovog problema u unapređenju međugeneracijskog dijaloga, meuđusektorskoj sararadnji i solidarnosti,  jer nas takav pristup starima i starenju čini boljima, a naše društvo kvalitetnijim i humanijim.

 

Konferencija je održana u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a izveštaj poverenika sačinjen je uz patrnerstvo Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).

 

Panel je otvorio predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, prenela je i poruku predsednika Srbije Aleksandara Vučića, koji je dao podršku otvaranju ove značajne teme vezane za problem diskriminacije starijih građana, ističući da najstariji zaslužuju poštovanje i da ne greši ono društvo koje korosti njihovo znanje, iskustvo i mudrost, a to je,kakao je rekao, besplatan resurs.

 

Na panelu su između ostalih govorili ministri u Vladi Srbije u čijim resorima je zaštita prava starijih, Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, kao i predstavnici UNFPA.

 

 

Državna sekretarka se zahvalila organizatorima na pokretanju teme koja dotiče i oblast rada Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.  Učesnicima je prenela pozdrav ministra Ratka Dmitrovića, koji je bio sprečen da učestvuje na konferenciji, jer se oporavlja od posledica zaraze virusom KOVID -19.

 

Izveštaj o diskriminaciji starijih osoba, kako je rekala,  sveobuhvatan je dokument koji će poslužiti kao dobar okvir i putokaz u radu resornih ministarstava u sprovođenju zakona i propisa iz njihove nadležnosti.

 

-Kao strateško ministarstvo, želimo da damo pun doprinos ostvarivanju programa “Srbija 2025”, koji pored podrške velikim investicionim projektima nastoji i da snažno podrži mlade da ostanu u Srbiji i u svojim gradovima, da pruži podršku mladim bračnim parovima da ranije počnu da rade i da ranije dobijaju decu, kako ne bismo gubili čitavu generaciju – rekla je državna sekretarka.

 

Prema njenim rečima, sa timovima lokalnih vlasti, ministarstvo u direktnom kontaktu, sagledava specifičnosti za svaki grad i opštinu, kao i mogućnosti za popravljanje demografskih prilika.

 

-Svesni činjenice da je promena demografske slike prioritet Vlade Republike Srbije, ako ne i nacionalno pitanje broj jedan, ministarstvo je napravilo plan obilizaka lokalnih samouprava širom Srbije – rekla je Milka Milovanović Minić. – Kroz dosadašnje obilaske učili smo da ljudi u lokalnim samoupravama pokazuju i želju i inicijativu da urade nešto dobro za popravljanje demografskih prilika u svojoj sredini, uočili smo mnogobrojne primere dobre prakse koje je potrebno afirmisati, kako bi se implementirale u drugim sredinama.

 

Sve što tokom poseta bude uočeno, dodala je državna sekretarka, biće objedinjeno u sveobuhvatan dokument koji će Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju predstaviti Vladi Republike Srbije kao predlog za poboljšanje demografske slike.  Ona je izrazila nadu da će  ti predlozi dobiti koordinisanu nacionalnu imlemetaciju.

 

-Danas ovde govorimo o našim najstarijim građanima, o problemima sa kojima se suočavaju u trećem dobu, nakon ogromnog doprinosa koji su dali opstanku i razvoju srpskog društva, zbog čega zaslužuju da sa pažnjom, razumevanjem i ozbiljnošću, multisektorski, organizovano i strateški, pristupimo problemima koji prate treće doba i učinimo sve da ih zaštitimo i omogućimo dostojanstvenu i spokojnu starost – rekla je Milka  Milovanović Minić.

 

Državna sekretarka je iznela i podatke koji govore o razmerama problema sa kojim se suočavamo. Republika Srbija se u 21. veku,  našla u grupi demografski najstarijih zemalja Evrope i sveta. Udeo starijih od 65 godina 2019. godine iznosio je 20,7 odsto, a mlađih od 15 godina, 14,3 odsto . Početkom ove godine, svaki peti stanovnik Srbije bio je stariji od 65 godina, a tek svaki sedmi mlađi od 15. Prosečna starost stanovnika u Srbiji je 43 godine.

 

Projekcije, kako je rekla Milka Milovanović Minić, ukazuju na dalje povećanje broja starijih građana i opadanje broja mladih, uz depopulaciju sela i uz povećanje broja stanovnika starijih od 80 godina. Uočeno je i da se gotovo duplira broj žena u ovoj starosnoj kategoriji.

-Početkom 50-ih godina 20. veka u Srbiji se rađalo oko 160.000 dece, a danas  se godišnje rodi manje od 65.000 – kazala je državna sekretarka.

Srbija u odnosu fertiliteta i mortaliteta gubi oko 40.000 ljudi godišnje. Te brojke su, prema njenim rečima, još dramatičnije u pandemiji. Duboki su ožiljci pandemije KOVID-a 19 u Srbiji ogledaju se u  činjenici da pored više umrlih i manje rođenih, imamo i manje sklopljenih brakova, više razvoda, mnogo manje socijalnih kontakata…

Da bi izašli iz ovakve statistike, dodala je, neophodno je da se u porodicama u Srbiji rađa troje ili četvoro dece.