Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović-Minić, govorila je danas 21. maja, na obeležavanju 60 godina rada Centra za socijalni rad u Leskovcu. Ona je istakla da su ovaj, ali i drugi centri u Srbiji, često jedina adresa za utehu, podršku i zaštitu mnogobrojnim korisnicima, a s druge strane, zbog delikatnosti postupka, mesto gde se traži krivac, jer je jedna strana, po pravilu,  više ili manje, nezadovoljna ishodom tog postupka.

 

Milku Milovanović-Minić, tokom ove posete, primio je i gradonačelnik Leskovca dr Goran Cvetanović. Državna sekretarka i gradonačelnik  su razgovarali o zajedničkom radu na unapređenju podrške porodicama. Nakon obeležavanja jubileja  u Narodnom pozorištu, s direktorom Centra za socijalni rad u Leskovcu Predragom Momčilovićem i državnim sekretarom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Mirkom Janjićem, posetila je Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja i objekat Centra za socijalni rad. Obe ustanove su renovirane i u potpunosti privedene nameni, uz podršku lokalne samouprave.

 

Centar za socijalni rad u Leskovcu ima 12.000 aktivnih korisnika i  73 radnika. Ovaj, ali i drugi  centri u Srbiji, po rečima državne sekretarke, često su jedina adresa za utehu, podršku i zaštitu. U pandemiji Kovida 19, kako je istakla, centri su preuzeli veliki teret, a njihova uloga ubuduće biće još važnija i ozbiljnija.

 

-Ožiljci koje pandemija ostavlja su duboki i ogledaju se u činjenici  da imamo više umrlih, manje beba, manje brakova, više razvoda, mnogo manje socijalnih kontakata, a to donosi ozbiljne izazove i probleme koji će se tek odraziti na mentalno zdravlje građana, ali i čitave porodice – istakla je Milka Milovanović-Minić, na svečanosti u Narodnom pozorištu.

 

-Nije lako odlučivati o sudbini ljudi, biti onaj koji je uvek za nešto nekome kriv, slušati muku, a biti ograničen u mogućnosti da se pomogne, jer pomoći uvek nije moguće onako kako se to od nas očekuje – izjavila je Milka Milovanović-Minić.

 

Zato je, kako je rekla, neophodan timski i međusektorski rad, podrška lokalne saouprave i nadležnih ministarstava stručnim radnicima, da bi se zajednički pružila i unapredila pomoć svim porodicama u Srbiji.