МИНИСТАРСТВО

За бригу о породици
и демографију

Почетна » Јавни позиви » Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Породичног закона.

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Породичног закона.

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством бригу о породици и демографију упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Породичног закона.

Рок за подношење пријава траје од  21. маја  до 04. јуна 2021. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке ИВ Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу sek.scd@minljmpdd.gov.рs  са напоменом:  “Кандидатура за учешће у Радној групи за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Породичног закона“.

Јавни позив и пропратни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за ОЦД кандидатура за цласнтво РГ Нацрт измена и допуна Породицног закона

АНЕКС 1 – Пријавни формулар – РГ породицни закоn

АНЕКС 2 – Образац о реализованим пројектима РГ Породицни закон

АНЕКС 3 – Образац о објављеним публикацијама РГ Породицни закон