MINISTARSTVO

Za brigu o porodici
i demografiju

Početna » Javni pozivi » Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Ministarstvom brigu o porodici i demografiju upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona.

Rok za podnošenje prijava traje od  21. maja  do 04. juna 2021. godine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV Javnog poziva (DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA) u naznačenom roku dostave isključivo elektronskim putem na imejl adresu sek.scd@minljmpdd.gov.rs  sa napomenom:  “Kandidatura za učešće u Radnoj grupi za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona“.

Javni poziv i propratni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata:

 

 

JAVNI POZIV za OCD kandidatura za clasntvo RG Nacrt izmena i dopuna Porodicnog zakona

ANEKS 1 – Prijavni formular – RG porodicni zakon

ANEKS 2 – Obrazac o realizovanim projektima RG Porodicni zakon

ANEKS 3 – Obrazac o objavljenim publikacijama RG Porodicni zakon