MINISTARSTVO

Za brigu o porodici
i demografiju

Početna » Informacije od javnog značaja » Zaštita podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

 

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a u cilju obezbeđivanja zaštite osnovnih prava i sloboda fizičkih lica, a posebno njihovog prava na zaštitu podataka o ličnosti, imenovalo je lice za zaštitu podataka o ličnosti:

 

  • Svetislav Đurđević

E-mail: svetislav.djurdjevic@minbpd.gov.rs

Tel: 011/2140-318

 

Lice odgovorno za zaštitu podataka o ličnosti izvršava svoje obaveze propisane članom 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).