Radomir Dmitrović, ministar za brigu o porodici i demografiju i Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ocenili su da je, u cilju obezbeđivanja blagovremenog, celovitog, jednakog i zakonitog postupanja opštinskih – gradskih uprava i centara za socijalni rad u primeni i sprovođenju Odluka Ustavnog suda Republike Srbije br. IUz-216/2018, IUz-247/2018, i IUz-266/2017, a u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, neophodno doneti posebnu Instrukciju kojom se uređuju obaveze opštinskih-gradskih uprava u postupku ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta i prava na dodatak za pomoć i negu drugo lica.

 

Dana 2. avgusta 2021. godine ministri Dmitrović i Kisić Tepavčević potpisali su Instrukciju o postupanju opštinskih – gradskih uprava  i centara  za socijalni rad u primeni i  sprovođenju odluka Ustavnog suda Republike Srbije br. IUz-216/2018, IUz -247/2018, i IUz -266/2017, a koje se odnose na Zakon o izmenama i dopunama  Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

 

Instrukcija je dostavljena opštinskim – gradskim upravama i centrima za socijalni rad, na dalju nadležnost i postupanje, i kod njih će  zainteresovana lica moći da dobiju potrebna obaveštenja i ukoliko je potrebno i da podnesu zahtev za izmenu rešenja u skladu sa Odlukama Ustavnog suda.