Svim korisnicima u sistemu socijalne zaštite trebalo bi da do 12. decembra ove godine bude dostupan sistem za zaštitu i automatizaciju rada. Jedinstven softver, pored evidencije korisnika na teritoriji cele Srbije, omogućiće ovlašćenim licima da u svakom trenutku imaju pristup podacima iz zajedniče baze podataka, ali i pojedinačnom predmetu u svakoj njegovoj fazi obrade.

 

Ponuđač za izradu Sistema za automatizaciju i zaštitu podataka u sistemu socijalne zaštite je grupa ponuđača koju predvodi firma Aseko. U petak, 4. juna, predstavnici ponuđača prezentovali su softver Projektnom timu za praćenje realizacije ugovora o javnoj nabavci sistema za zaštitu i automatizaciju instrumenata socijalne zaštite koji je u aprilu formiralo Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, a koji čine i predstavnici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

 

Direktor projektnog tima za realizaciju ove javne nabavke je državna sekretarka Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja dr Stana Božović, a zamenik direktora, državna sekretarka Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović-Minić.

 

Dr Stana Božović, istakla je značaj Projekta s obzirom na njegovu složenost i očekivane efekte u smislu unapređenja efikasnosti i kvaliteta rada centara za socijalni rad i drugih institucija u sistemu socijalne i porodično-pravne zaštite, kao i izdvojena finansijska sredstva.

 

Državna sekretarka Milka Milovanović Minić je naglasila da je jasna opredeljenost svih aktera u procesu unapređenja socijalne zaštite, a posebno porodično-pravne zaštite, da daju svoj doprinos i podršku da krajnji korisnici, građani Srbije, dobiju efikasan sistem koji im omogućava brzu i kvalitetnu uslugu.

 

-Takođe želimo da unapredimo i rad zaposlenih tako što ćemo im omogućiti unificiran pristup jedinstvenoj bazi podataka, a time lakši i efikasniji rad – rekla je Milka Milovanović-Minić.

 

Sistem za automatizaciju i zaštitu u sistemu socijalne zaštite, kako je rečeno na prezentaciji, imaće jedinstven šifarnik sa 315 standardizovanih rešenja za sve centre za socijalni rad u Srbiji. Omogućiće lakšu kontrolu rešenja u drugostepenom postupku ili u fazi nadzora, brži i ekonomičniji rad, statistiku i analitiku podataka… Pored toga što će standardizovati rad svih centara za socijalni rad, biće povezan i sa Fondom PIO, Republičkim geodetskim zavodom kao i bazom podataka iz Registra socijalne karte.

 

Digitalizovani sitem olakšaće rad za 700.000 korisnika socijalne zaštite i 1.500 zaposlenih koji rade u ovom sistemu. Rukovodiocima u centrima za socijalni rad biće omogućeno da predmete raspoređuju ne samo po broju, već i shodno njihovoj težini. Direktori centara imaće podršku stručnjaka za obuku zaposlenih na unosu podataka u sistem. Projektnom timu  dva ministarstva u Vladi Republike Srbije  dostavljaju se sve sugestije vezane za funkcionalnost novog informacionog sistema. Pre uvođenja, s njim će se upoznati  i  zaposleni koji rade na konkretnim poslovima.

 

Zaključeno je da se na skupu stručnih radnika koji organizuje Asocijacija centara socijalne zaštite Srbije, koji će biti organizovan u Vrnjačkoj Banji od 21. do 23. juna, takođe organizuje prezentacija projekta i mogućnost dodatnog informisanja zaposlenih o svim pitanjima i nedoumicama u vezi sa budućim sistemom rada u okviru novog programa.