Ministar u Vladi Republike Srbije Ratko Dmitrović, istakao je danas prilikom razgovora sa rukovodstom opštine Petrovac na Mlavi, da je priča o natalitetu „već uspeh sam po sebi“ i da se država osnivanjem Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, jasno opredelila da strateški deluje u pravcu rešavanja, ovog, najvećeg problema u Srbiji.

 

Predsednik opštine Duško Nedinić, kao ključni problem u zaštiti porodice, istakao je nedostatak prostora u Predškolskoj ustnovi „Galeb“. Na listi čekanja za vrtić u ovom mestu trenutno je više od 70 mališana. Ministar je obećao da će razgovarati sa kolegama u Vladi kako bi se obezbedila sredstva za proširenje vrtića, čime bi mesta bilo i za decu  iz seoskih sredina, tim pre što Petrovacu na Mlavi gravitiraju čak 33 sela.

 

– Selo je priča na kojoj je Srbija nikla i na kojoj je stasala – rekao je Dmitrović. – Porblem natalieta ne može da se reši u soliterima, odnosno u stanovima sa 50 ili 60 kvadratih metara, ali može na selu, ukoliko mladim ljudima stvorimo uslove da život na selu postane privilegija, a ne mana ili razlog za podsmeh – rekao je ministar.

 

Opština Petrovac na Mlavi sa nešto više od 31.000 stanovnika, pripada grupi najnerazvijenijih  u Srbiji. Po rečima predsednika opštine, najveći problem lokalne samouprave je nedostatk investitora.

 

-U poslednje četiri godine učinjen je značajan pomak u finansiranju opštine i infrastrukturnim projektima. Obnovljeni su putevi,  u toku je gasifikacija,  a trenutno se obnavlja i most koji spaja dve strane opštine preko reke Mlave – izjavio  je Nedinić.

 

Sastanku su, pored ostalih, prisustvovali pomoćnik ministra Goran Mandić i direktorka Centra za socijalni rad Jasminka Nikolić. Ona je navela da Centar opslužuje čak 1.882 korisnika i da je u toku renoviranje prostorija ove ustanove.