Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović Minić izjavila je danas, na Panelu organizovanom u Medija centru u Beogradu, da se društvena kriza izazvana pandemijom KOVID- 19 odrazila i na ostvarivanje dečijih prava i da i dalje traju napori da se održi kontinuitet usluga u oblasti zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite dece.

 

Panel „Uticaj epidemije KOVID-19“ na ostvarivanje prava deteta u Srbiji“ deo je programa Dečije nedelje, koja u ogranizaciji Prijatelja dece Srbije i pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju  traje od 4. do 10. oktobra.

 

Državna sekretarka se osvrnula na aktivnosti Ministarstva u oblasti zaštite dečijih prava i apelovala na sve koji rade s decom da se vakcinišu zbog bezbednosti dece.

 

Ona je  iznela i neke od globalnih pokazatelja i istraživanja koja ukazuju da pandemija dodatno pojačava siromaštvo, nejednakost i ugroženost mnogih porodica, pa tako utiče i na ostvarivanje prava dece.

 

Mada na prvi pogled, deca i zdravlje dece nisu glavna meta pandemije, takvi uslovi, kako je rekla Milovanović Minić, utiču na bezbednost dece, njihovu ishranu i razvoj, obrazovanje i zaštitu od nasilja, imunizaciju i zdravstvenu zaštitu – na njihovu budućnost.

 

Državna sekretarka je ukazala na rezultate istraživanja koje je sproveo UNICEF u Srbiji o uticaju pandemije KOVID-19 na porodice sa decom uzrasta do 17 godina. Istraživanje pokazuje da se četvrtina domaćinstava sa decom do ovog uzrasta izjasnila da ima smanjene prihode zbog pandemije.

 

-Mere finansijske podrške porodicama s decom bile su opravdana strategija za ublažavanje posledica krize izazvane pandemijom, posebnio za najsiromašnija domaćinstva – rekla je Milovanović Minić.

 

Kad je reč o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti dece do 17 godina, istraživanje UNICEF pokazuje da je 55 odsto dece kojima je zdravstvena usluga bila neophodna, u 87 odsto slučajeva uspelo da dobije tu zaštitu. Usluge zdravstvene zaštite, najviše su izostale kod dece do šest godina, i to u 21 odsto slučajeva.

 

Takođe, prema tom istraživanju, posle ukidanja vanrednog stanja, uslugama socijalne zaštite vratilo se 88 odsto dece uzrasta do 17 godina, korisnika ove zaštite, a po pitanju mentalnog zdravlja, u 17 odsto slučajeva, pandemija je imala uticaj na njegovo pogoršanje.

 

Naši odgovori i mere za smanjenje negativnih efekata krize na decu moraju posebno da uključuju fokus na decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, decu koja žive u rezidencijalnim ustanovama, u romskim naseljima, decu koja žive u siromaštvu i decu koja su raseljena usled sukoba, tako da ostanu zdravi, bezbedni i da nastave da uče – zaključila je Milka Milovanović Minić.