Danas se obeležava Međunarodni dan porodice i tim povodom Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju želi da istakne važnost porodice kao jednog od najčvršćih stubova opstanka i razvoja jednog društva.

 

Namera da se porodica vrati na mesto koje joj pripada u srpskom društvu pokazana je i formiranjem Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Ministarstvo je već obišlo više od trideset opština i gradova u Srbiji, a u narednom periodu to će i nastaviti da radi jer je jedan od ciljeva Ministarstva da posetimo sve lokalne samouprave, da razgovaramo sa ljudima i da sagledamo sve primere dobre prakse.

 

Ministarstvo će napraviti jedan sveobuhvatni dokument na osnovu koga ćemo predložiti niz mera i predloga zakonskih rešenja, a u cilju unapređenja i očuvanja porodice, porodičnih vrednosti i srpskog društva u celini.

 

Porodica je naša primarna kuća i svi zajedno smo u obavezi da radimo na tome da čuvamo prosperitet porodice, i da pokušamo da je zajedničkim snagama ojačamo i osnažimo.

 

Danas, kao i svakog drugog dana, imamo obavezu da vodimo računa o svakom članu naše porodice, da negujemo dobre odnose pune međusobnog poštovanja i ljubavi, jer na taj način čuvamo svoju porodicu, svoj grad i svoju državu.

 

Srećan Međunarodni dan porodice.