Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju upoznalo je danas predstavnike diplomatsko-konzularnih predstavništava(DKP) Republike Srbije sa odredbama porodičnog prava i međunarodnog javnog prava, i uručilo im Uputstvo o postupanju u oblasti zaštite prava državljana Srbije u inostranstvu.

 

 

Sastanku koji su  u Palati Srbija u Beogradu održali ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović i državna sekretarka Milka Milovanović Minić, prisustvovalo je deset budućih predstavnika DKP, a  o detaljima Uputstva (Instrukcije) koje je podeljeno u pisanom obliku, govorio je Vukota Vlahović, šef Sektora za porodično-pravnu zaštitu u Ministarstvu.

 

 

Instrukcija se odnosi na postupanja predstavnika DKP prilikom sklapanja braka, priznavanja očinstva, odnos  roditelja i dece, usvojenje, starateljstvo i lično ime.

 

 

Ministar Dmitrović poželeo je budućim konzulima i savetnicima u ambasadama Srbije uspeh u životu i radu i apelovao da u svom poslu, pored veoma bitnih stručnih uputstava koje dobijaju, uvek imaju na umu popravljanje položaja Srbije.

 

 

-Želim vam da doprinesete boljem ugledu Srbije, našoj boljoj poziciji u svetu, i da uvek imate na umu zaštitu porodice i misiju o neophodnosti popravljanja demografskih prilika u našoj zemlji-rekao je Dmitrović.

 

 

Državna sekretarka je istakla da je tokom ranijih sastanaka sa kandidatima za rad u diplpmatsko-konzularnim predstavništvima, uočena potreba izdavanja pisanog uputstva koje bi im pomoglo u radu.

 

 

-Instrukcija za postupanje u rešavanju složenih porodično-pravnih odnosa kreirana je na osnovu potreba koje su do sada iskazali kandidati i rezultat je analize svih pitanja koja su nam postavljali tokom više sastanaka. Usklađena je sa svim relevantnim institutima i odredbama porodičnog prava i međunarodnog privatnog prava koje su predstavnici DKP dužni da primenjuju u svom radu u postupcima u kojima učestvuju državljani Republike Srbije.

 

 

Vukota Vlahović je napomenuo da se smernice za rad odnose na osnovne oblike porodično-pravne zaštite naših građana u inostranstvu, odnosno na one poslove koje obavlja većina naših službenika u DKP.

 

 

Svaka zemlja, kako je rekao, ima određene specifičnosti. U većini zemalja u kojima funkcioniše naš DKP, ukoliko brak sklapaju naši državljani, primenjuje se Porodični zakon, a ukoliko u brak stupaju naš i strani državljanin, neophodno je proveriti da li postoji bilateralna ili multilateralna konvencija koja reguliše to pitanje. U tom slučaju postupa se po toj konvenciji. Ukoliko konvencija ne postoji, a brak sklapaju naš i strani državljanin, primenjuju se Porodični zakon i zakon države u kojoj se brak zaključuje, istakao je Vlahović.

 

 

Sastanku su prisustvovali Tamara Vujović, predstavnik Generalnog konzulata u  Njujorku, Irena Radojičić, savetnik u Ambasadi Republike Srbije u Bukureštu, Marija Petrović, iz Ambasade u Madridu, Milena Nikolić, konzul u  Hamburgu,  Branislav  Grbić, savetnik u Ambasadi u Hagu, Kosta Simonović iz Generalnog konzulata u Minhenu, Dragan Zurovac, prvi savetnik u  Ambasadi u  Bratislavi,  Irina Žarin,  savetnik u  Ambasadi u Oslu, Stefan Knežević vicekonzul u Minhenu i Boško Šukić, savetnik na Malti, pri Ambasadi Srbije u Rimu.

 

Beograd, 14. jul.2021