Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović Minić, istakla je danas tokom sastanka s direktorkom Regionalne kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za istočnu Aziju i centralnu Evropu (UNFPA) Alanom Armitaž, da Ministarstvo aktivno radi na izmeni zakonodavnih propisa koji se odnose na zaštitu i unapređenje dečijih prava, kao i na promociji i zaštiti prava starijih osoba.

 

Ova, kao i druge aktivnosti, kako je rekla, usmerene su na popravljanje ukupne demgrafske slike u Srbiji i usklađene su sa dvogodišnjim programom saradnje Ministartva i  UNICEF-a.

 

Državna sekretarka je istakla da je unapređenje demografske slike Srbije, nacionalno pitanje broj jedan, obaveza savake lokalne samouprave i svakog pojedinca. Ona je dodala da Ministrastvo posvećeno radi na sprovođenju Plana Vlade “Srbija 2025“, koji se odnosi na poboljšanje uslova života naših građana.

 

Milovanović Minić se osvrnula i na dobru saradnju sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sa kojim  Ministarstvo za brigu o prodici i demografiju, uz podršku UNFPA, trenutno radi na pripremama Nacionalnog izveštaja za četvrti ciklus procene i primene Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju i regionalne primene strategije 2018 – 2022.

 

Alana Armitaž je izjavila da je Ministarstvo za kratko vreme učinilo mnogo na polju populacione politike i zakonske regulative.  Ona je dodala da je UNFPA u 2020. godini pokrenula „Program demografske otpornosti“ i da se jedan od prvih odgovora u tom programu odnosi na pitanje, kako promena starosne strukture utiče na ekonomski rast i javne finansije.

 

Takođe, u susret popisu stanovnika 2022. godine, UNFPA  radi na  analizi uticaja pandemije COVID-19 na rezultate popisa. Ta analiza, kako je rekla Alana Armitaž, biće urađena do kraja ove godine.